Slag European version of the trapezoidal mill sales price